Calea Victoriei, Bucuresti

Pe locul unde astăzi este Grand Hotel Continental, pe la mijlocul secolului al XIX-lea se afla casa banului Dimitrie Ghica, în care s-a născut, la 1816, omul politic şi diplomatul Ion Ghica. Casa este vândută belgianului Charles Brofft, care modifică în scurt timp clădirea, îi adaugă un etaj şi o transformă într-un loc de lux, Grand Hotel Brofft. Avea 48 de camere şi restaurant propriu, cu specific preponderent franţuzesc, numit Hugues. În cartea sa, Bucureştii Vechiului Regat, George Costescu menţionează ca acesta a fost „cel dintâi hotel bucureştean încă de sub domnia lui Cuza şi în care a fost găzduit prinţul Plonplon (Napoleon, vărul Împăratului Napoleon III) venit în misiune pe lângă Domnitorul Carol (1868). Era cel mai bun restaurant. Abonamentul p. masă era de 10 galbeni (120 lei) pe lună. Faima i-a pierit mai ales în urma unui scandal între ministrul justiţiei Voinov şi magistratul Edgard Mavrocordat (1884)”.

Potrivit monografiei hotelului, la 1860 se afla deja în proprietatea doamnei. Elenchi Cantacuzino, care îl vinde, în acel an, prin licitaţie, lui Toma Bagdat, pentru 450.000 lei. Doi ani mai târziu, hotelul îşi schimbă din nou proprietarul, fiind cumpărat de Garabet Vaniciu, pentru ca în 1867 să apară în posesia lui Gheorghe Niculescu, care plătise pentru el nu mai puţin de 20.000 de galbeni austrieci.

După ce, în 1885, ziarele anunţau demolarea hotelului, un an mai târziu găsim în locul lui o nouă construcţie, în stil renascentist german, ridicată după planurile arhitecţilor Emil Rittern Forster şi I. I. Rosnovanu şi aflată în proprietatea lui Menachem Elias: Grand Hotel Continental, preluat ulterior de fiii marelui filantrop, din care cel mai cunoscut a rămas Jacques Elias. Aceştia nu vor exploata hotelul ci îl vor închiria periodic. Ştim, astfel, că la 1911, când de clădire se ocupa antreprenorul I. Steierman, hotelul avea 63 de camere, săli de mese, şapte pivniţe, prăvălii. (Astăzi, Hotel Continental are 59 de camere la primele trei etaje şi şase săli de conferinţe la ultimul nivel: Grigorescu, Tonitza, Aman, Pătraşcu, Luchian şi Pallady).

Din monografie mai aflăm că într-una dintre camere a stat însuşi Osman Paşa, după ce a fost înfrânt în bătălia de la Plevna din 1877. Luat prizonier, comandantul otoman a fost adus la hotel în 1878, înainte de a-şi preda sabia Regelui Carol I. Se spune că atunci când Regele a trecut pe Calea Victoriei, în fruntea trupelor, Osman Paşa l-a salutat de la balconul hotelului ca un învins pe învingătorul său.

Între oaspeţii regulaţi ai restaurantului hotelului s-au numărat Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, George Enescu.

În anul 2000, Hotelul Continental a fost retrocedat Fundaţiei Menachem Elias, care l-a concesionat.

autor: dr Felicia Waldman

fotografii: NMP